hürmet


hürmet
(A.)
[ ﺖﻡﺮﺣ ]
saygı.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hürmet — is., Ar. ḥurmet Saygı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller hürmet etmek hürmette kusur etmemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HURMET — (Bak: Hürmet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜRMET — Riâyet. İhtiram. * Haysiyet. Şeref. * Haram olma. Haramlık. * Irz, nâmus gibi başkasına helâl olmayan husus. (İnsanın hayat ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise i şeytaniye şudur ki: Bir mü minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hürmet etmek — saymak, saygı göstermek Sanata her yerde hürmet etmek lazımdır. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HÜRMET-İ MÜSAHERE — Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru nikâhla olsun, ister gayr ı meşru olsun hürmet i müsahere… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜRMET-İ RİBA — Ribanın yani faizin haram oluşu. (Bak: Riba …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RİŞTE-İ HÜRMET — Sevgi, hürmet bağı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ARZ-I HÜRMET — Hürmetini bildirme. Saygısını gösterme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HUMSE — Hürmet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜRMETEN — Hürmet olsun diye; hürmet, saygı ve ikram maksadıyla …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük